6. Různé

Zasedání konané dne 18. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Různé

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. Příští zasedání komise se bude konat 8. dubna 2013 od 16:00 hodin

Usnesení bylo schváleno 4 – 0 – 0 hlasy