5. Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

Zasedání konané dne 18. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Informace o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

 1. informaci o průběhu aktuálních akcí v rámci spolupráce partnerských měst

 2. a) Partneři z Bratislavy- Petržalky požádali o sdělení postupu MČ Praha 5, jakým způsobem řeší volný pohyb psů, zda řeší vyhláškou, případně dalšími opatřeními

  Z důvodu nemoci se prozatím plánovaná návštěva neuskutečnila

   

  b) Zástupci partnerského města Trogir se na MČ Praha 5 obrátili s žádostí o předání zkušeností se zřizováním sportovišť

  Městskou část Praha 5 navštíví delegace z Trogiru ve dnech 15. – 19. 4. 2013

  Oddělení projektů OSS nahlásí správcovské firmě Centra termín pro zajištění ubytování

  5 – 6 osob

  Komise zahraniční spolupráce a fondů EU souhlasí s příjezdem zahraniční delegace z Trogiru

  Schválení návštěvy bude předloženo RMČ

           

  c) Předseda komise ostatní členy informoval o konání festivalu „HAND“ V Trogiru v termínu 24. – 26. 5. 2013

  Jedná se o prezentaci národního kulturního dědictví jednotlivých partnerů – např. umělecká řemesla, gastronomie, hudební a taneční tradice apod.

  Na výběru vhodných subjektů pro prezentaci MČ Praha 5 by se měla podílet Kulturní komise – o spolupráci požádá předseda komise Ing. J. Vitha

   

  d) Pražské primátorky – 100. výročí v termínu 8. – 9. 6. 2013

  V minulém roce byl jeden ze závodů (osmiveslice žáků) pojmenován „O pohár starosty Prahy 5“

  Je potřeba domluvit s panem starostou, zda bude MČ Praha 5 v tomto trendu pokračovat  – zajistí předseda komise Ing. J. Vitha

  Následně bude pozvána delegace z Berlína-Neuköllnu. Němečtí juniorští reprezentanti jsou již tradičními účastníky Pražských primátorek

Usnesení bylo schváleno 4 – 0 – 0 hlasy