3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

15/03/2013
Zasedání konané dne 18. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

 1. se seznámila se zprávou o aktuálním stavu projektů a otevřených výzev z oddělení podpory a řízení projektů OSS    

 2. K základní zprávě v přehledové tabulce byly k některým projektům ústně doplněny informace:

  Projekt Rozvoj služeb e-Gouvernment ÚMČ Praha 5

  Bylo zveřejněno předběžné oznámení na dodavatele technologie. Inzerát na vlastní výběrové řízení bude do 22. 3. 2013 předložen OPPK ke kontrole a následně zveřejněn

  Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

  Seniorská hřiště budou slavnostně otevřena, až bude příznivější počasí (dokončena byla v prosinci)

  Po schválení vyúčtování od MHMP budou realizována asistovaná cvičení pro veřejnost

  Projekt Singltrek

  Návrh projektu byl projednán v komisi sportovní – odsouhlasila a v komisi dopravní – vzala na vědomí

  Ing. O.Velek projedná s odborníky možnost začlenění projektu Singltrek do generelu cyklodopravy

   

  Projekt zateplování škol v Praze 5 II

  Dne 7. 3. 2013 byly odevzdány projekty na zateplení dvou mateřských škol (U Železničního mostu a Kurandové)

  Čeká se na definitivní rozhodnutí

  Pohostinná země

  Bodové hodnocení nebylo dostatečné – projekt nezískal dotaci

  Definitivní ukončení projektu

  Veřejné toalety v parku Sacré Coeur

  Dle smlouvy s MHMP provede JCDecaux – poslední realizace

  Umístění naproti sídlu Městské policie s jednou monitorovací kamerou

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě