2. Schválení zápisu 3. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

Zasedání konané dne 18. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení zápisu 3. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Odkládá:

  1. se seznámila s předloženým zápisem   

Usnesení bylo schváleno … hlasy