1. Schválení zápisu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

Zasedání konané dne 16. 1. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 1/1/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Schválení zápisu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Schvaluje:

Usnesení bylo schváleno … hlasy