5. Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2012
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise zahraniční a fondů EU

Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

Doporučuje RMČ:

  1. pověřit Oddělení řízení projektů EU zorganizovat účast zahraničních účastníků na soutěži Talent roku v únoru 2013

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě