4. Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

22/11/2012
Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2012
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahranič.spolupr. a fondů EU, Komise sportu a Komise Dopravy RMČ P5

Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce

Komise zahraniční spolupráce a fondů EU

Bere na vědomí:

  1. Zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách v oblasti zahraniční spolupráce

Usnesení bylo schváleno 5 – 0 – 0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě