6. Variantní studie – Úprava pomníku a pietního místa v ulici Na Zlíchově

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2014
Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva

Variantní studie – Úprava pomníku a pietního místa v ulici Na Zlíchově

Komisi kulturní předkládám 3 varianty úpravy pomníku a pietního místa v ulici Na Zlíchově k výběru. Variantní studie vypracovaná firmou Ateliér A4 s.r.o., Ruská 971/92, Praha 10.
Komise kulturní

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr úpravy pietního místa v ulici Na Zlíchově s využitím navrhované varianty č. 3 vypracované firmou Ateliér A4 s.r.o., Ruská 971/92, Praha 10

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OŠKS předložit záměr úpravy pietního místa v ulici Na Zlíchově dle varianty č. 3 do jednání Rady MČ Praha 5
    Termín plnění: 16. 9. 2014
Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě