5. Výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2015

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2014
Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva

Výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2015

Komisi kulturní předkládám návrh na výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2015 vytvořený Dramaturgickou radou výstavní síně Portheimka.
Komise kulturní

Doporučuje RMČ:

  1. schválit výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2015 dle návrhu

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OŠKS předložit návrh výstavního plánu Galerie Portheimka do jednání Rady MČ Praha 5
    Termín plnění: 9. 9. 2014
Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě