1. Místní šetření – osada Buďánka

Zasedání konané dne 1. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Místní šetření – osada Buďánka

Komise kulturní provedla místní šetření v osadě Buďánka.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. podrobný výklad průběhu dění v této lokalitě až po současnost v podání paní Veroniky Palečkové