5. Informace o podmínkách pro přiznání příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ

19/02/2014
Zasedání konané dne 4. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Informace o podmínkách pro přiznání příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ

Komisi kulturní předkládám informaci o podmínkách pro přiznání příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ s výčtem neuznatelných nákladů na obnovu nemovitých kulturních památek.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informaci o podmínkách pro přiznání příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ s výčtem neuznatelných nákladů na obnovu nemovitých kulturních památek

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě