7. Různé (Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY, EHD 2013 – program koncertu na Bertramce)

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Různé (Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY, EHD 2013 – program koncertu na Bertramce)

Komisi kulturní překládám informaci o Letní čtenářské soutěži portálu PROPAMÁTKY návrh programu koncertu na Bertramce, který se bude konat v rámci EHD 2013.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informaci o Letní čtenářské soutěži portálu PROPAMÁTKY

  2. program koncertu na Bertramce v rámci kulturní akce EHD 2013

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.