5. Zpráva o stavu válečných hrobů na území MČ Praha 5 za r. 2012

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Zpráva o stavu válečných hrobů na území MČ Praha 5 za r. 2012

Komisi kulturní předkládám Zprávu o stavu válečných hrobů na území MČ Praha 5 za r. 2012 zaslanou na MHMP.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. Zprávu o stavu válečných hrobů na území MČ Praha 5 za r. 2012 vypracovanou OŠKS (p. Vl. Jouda, referent) a zaslanou na MHMP

  2. informaci o pamětní desce obětí umučených a padlých za svobodu z řad zaměstnanců závodu Waltrovka 

  3. informaci o pamětní desce (Slávinka Kampová) a opravě tohoto pietního místa – oplocení domu U Klimentky 2703/1 (Bytové družstvo Klimentka)

Ukládá:

  1. Mgr. Kateřině Kulíškové, vedoucí OŠKS, spojit se telefonicky s předsedou Bytového družstva Klimentka a projednat situaci kolem válečného hrobu – pamětní deska (pietní místo) Miroslavy Kampové

Navrhuje:

  1. dočasné uložení pamětní desky obětí umučených a padlých za svobodu z řad zaměstnanců závodu Waltrovka ve skladu MČ Praha 5 v Lesnické ulici z důvodu bourání objektu bývalého závodu a nové výstavby v těchto místech (deska bude po ukončení výstavby umístěna na nový objekt) 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.