4. Informace o stavu nemovité kulturní památky salla terrena Na Popelce

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace o stavu nemovité kulturní památky salla terrena Na Popelce

Komisi kulturní předkládám informaci o stavu nemovité kulturní památky salla terrena Na Popelce.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informaci o stavu nemovité kulturní památky salla terrena Na Popelce

Ukládá:

  1. Mgr. Kateřině Kulíškové, vedoucí OŠKS, zjistit možnosti zabezpečení objektu salla terrena Na Popelce proti vniknutí nepovolaných osob a finanční nákladnost zabezpečení a další údržby objektu
    Termín plnění: 3. 9. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.