3. Žádost doc. MgA. Jiřího Kollerta o příspěvek na koncert k životnímu jubileu (HAMU listopad 2013)

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Žádost doc. MgA. Jiřího Kollerta o příspěvek na koncert k životnímu jubileu (HAMU listopad 2013)

Komisi kulturní předkládám žádost doc. MgA. Jiřího Kollerta o příspěvek ve výši 5.000 Kč na pořádání koncertu v listopadu 2013 v sále Bohuslava Martinů na HAMU v Praze k jeho životnímu jubileu.
Komise kulturní

Doporučuje:

  1. vyhovět žádosti a poskytnout příspěvek ve výši 5.000 Kč na pořádání jubilantského koncertu k 70. narozeninám doc. MgA. Jiřího Kollerta 

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OŠKS zpracovat materiál do RMČ pro Michala Šestáka, radního
    Termín plnění: 23. 7. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.