1. Návrh programu 7. zasedání komise kulturní

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Návrh programu 7. zasedání komise kulturní

Komisi kulturní předkládám návrh programu 7. zasedání komise v r. 2013.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání komise kulturní v r. 2013 dle návrhu

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.