7. Různé

Zasedání konané dne 11. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Různé

Komisi kulturní předkládám informace o nejaktuálnějších konferencích a akcích organizovaných SHS ČMS.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informace o konferencích a akcích organizovaných SHS ČMS

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.