6. Návrh termínů konání zasedání komise kulturní na II. pololetí 2013

Zasedání konané dne 11. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Návrh termínů konání zasedání komise kulturní na II. pololetí 2013

Komisi kulturní předkládám návrh termínů konání zasedání komise na II. pololetí roku 2013.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. termíny zasedání komise kulturní na II. pololetí roku 2013 (9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2013)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.