5. Informace ze SHS ČMS

21/06/2013
Zasedání konané dne 11. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace ze SHS ČMS

Komisi kulturní předkládám prostřednictvím hosta komise Mgr. Květy Vitvarové, tajemnice sdružení, informace o činnosti SHS ČMS.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informace tajemnice SHS ČMS o celkové činnosti sdružení (EHD, Program regenerace, konference, školení) 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě