4. Informace o krádeži bronzové pamětní desky – pietní místo (válečný hrob)

21/06/2013
Zasedání konané dne 11. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Informace o krádeži bronzové pamětní desky – pietní místo (válečný hrob)

Komisi kulturní předkládám informaci o kráděži pamětní desky patřící do seznamu válečných hrobů a pietních míst Ministerstva obrany ČR v ulici U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. krádež bronzové pamětní desky z domu č. p. 1085 v ulici
    U Nikolajky 15, Praha 5 – Smíchov (MUDr. Oldřich Hlaváč) 

  2. informaci o potřebě úpravy zeleně kolem pamětní desky JUDr. Milady Horákové 

Ukládá:

  1. prostřednictvím OŠKS zajistit úpravu zeleně kolem pamětní desky JUDr. Milady Horákové
    Termín plnění: 15. 7. 2013
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě