1. Návrh programu 6. zasedání komise kulturní

Zasedání konané dne 11. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Návrh programu 6. zasedání komise kulturní

Komisi kulturní předkládám návrh programu 6. zasedání komise v r. 2013.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. program 6. zasedání komise kulturní v r. 2013 dle návrhu

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.