7. Vyhlášení grantů v oblasti kultury a obnovy nemovitých kulturních památek na r. 2013 – návrh

Zasedání konané dne 5. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Vyhlášení grantů v oblasti kultury a obnovy nemovitých kulturních památek na r. 2013 – návrh

Komisi kulturní předkládám návrh vyhlášení grantů na r. 2013 v oblasti kultury a obnovy nemovitých kulturních památek na r. 2013.
Komise kulturní

Doporučuje:

  1. vyhlášení grantů v oblasti kultury na r. 2013 dle návrhu

  2. vyhlášení grantů na obnovu nemovitých kulturních památek na r. 2013 dle návrhu

Ukládá:

  1. členům komise kulturní – připomínkování textu vyhlášení obou grantů a doplnění termínů plnění jednotlivých bodů ve vyhlášení
    Termín plnění: 28. 2. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy