6. Koncert k 259. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové

Zasedání konané dne 5. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Koncert k 259. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové

Komisi kulturní předkládám návrh na konání koncertu k 259. výročí narození významné české pěvkyně Josefíny Duškové dne 6. 3. 2013.
Komise kulturní

Navrhuje:

  1. konání koncertu k 259. výročí narození významné české pěvkyně Josefíny Duškové dne 6. 3. 2013 nejlépe v prostorách bývalé usedlosti Bertramka

Ukládá:

  1. pokračovat v jednání s Mozartovou obcí v ČR o využití prostor Bertramky pro uspořádání koncertu
    Termín plnění: 22. 2. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy