3. Návrh termínu konání Dnů evropského dědictví 2013 (EHD 2013)

Zasedání konané dne 5. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Návrh termínu konání Dnů evropského dědictví 2013 (EHD 2013)

Komisi kulturní předkládám k výběru návrh termínu konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2013.
Komise kulturní

Doporučuje:

  1. termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2013 (EHD 2013) o víkendu 14. – 15. září 2012

     

     

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy