2. Schválení zápisu z 1. zasedání komise kulturní v r. 2013

Zasedání konané dne 5. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Schválení zápisu z 1. zasedání komise kulturní v r. 2013

Komisi kulturní předkládám zápis z 1. zasedání komise konaného dne 15. 1. 2013.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání komise kulturní konaného dne 15. 1. 2013

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy