8. Různé (stav pamětní desky Milady Horákové, koncert k výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové)

22/03/2013
Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Různé (stav pamětní desky Milady Horákové, koncert k výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové)

Komisi kulturní předkládám informaci o stavu pamětní desky Milady Horákové v ulici Zapova a o záměru konání koncertu k 259. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informaci o stavu pamětní desky Milady Horákové, Zapova 3, Praha 5 – Smíchov a nutnosti její renovace a úpravy zeleně kolem ní

  2. záměr konání koncertu k 259. výročí narození pěvkyně Josefíny Duškové

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OŠKS zajistit údržbu pamětní desky Milady Horákové a údržbu zeleně kolem ní
    Termín plnění: 29. 3. 2013
  2. do příštího zasedání komise navrhnout protor pro konání koncertu k výročí narození J. Duškové – úkol i pro ostatní členy komise kulturní
    Termín plnění: 5. 2. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě