6. Výstavní plán na r. 2013 – Galerie Portheimka

Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Výstavní plán na r. 2013 – Galerie Portheimka

Komisi kulturní předkládám výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2013 sestavený Dramaturgickou radou výstavní síně Portheimka a schválený Radou MČ Praha 5.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2013 schválený usn. RMČ Praha 5 č. 44/1660/2012 ze dne 13. 11. 2012

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy