4. Informace o soutěži “Talent Prahy 5” r. 2012

Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Informace o soutěži “Talent Prahy 5” r. 2012

Komisi kulturní předkládám informaci Pražské komorní filharmonie o průběhu soutěže “Talent Prahy 5” pro rok 2012 – přehrávky a o závěrečném koncertu mladých talentů s PKF.
Komise kulturní

Bere na vědomí:

  1. informaci PKF o průběhu soutěže “Talent Prahy 5” pro r. 2012 – přehrávky

  2. informaci o závěrečném koncertu konaném dne 4. 2. 2013 od 19.30 v Národním domě na Smíchově – vstup zdarma na pozvánky

Ukládá:

  1. ve spolupráci s OŠKS zajistit rozeslání pozvánek na závěrečný koncert 4. 2. 2013
    Termín plnění: 31. 1. 2013
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy