2. Schválení zápisu z 11. zasedání komise kulturní v r. 2012

Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Schválení zápisu z 11. zasedání komise kulturní v r. 2012

Komisi kulturní předkládám zápis z 11. zasedání komise konaného dne 6. 11. 2012.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. zápis z 11. zasedání komise kulturní konaného dne 6. 11. 2012

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy