1. Návrh programu 1. zasedání komise kulturní

Zasedání konané dne 15. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2013
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., předsedkyně Kulturní komise RMČ P5

Návrh programu 1. zasedání komise kulturní

Komisi kulturní předkládám návrh programu 1. zasedání komise v r. 2013.
Komise kulturní

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání komise kulturní v r. 2013 dle návrhu 

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy