9. SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1753/7 k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/9/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1753/7 k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné

Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. nesouhlasit s pronájmem části pozemku parc. č. 1753/7 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné z důvodu záporného stanoviska ODP

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě