8. Záměr prodeje pozemků č.parc. 363 a 364 v k.ú. Smíchov – vlastníkům bytů v domě Hořejší nábřeží

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/8/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Záměr prodeje pozemků č.parc. 363 a 364 v k.ú. Smíchov – vlastníkům bytů v domě Hořejší nábřeží

Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit se záměrem prodeje pozemků č.parc. 363 a 364 k.ú. Smíchov  o celkové výměře 274 m2 vlastníkům bytových jednotek dle LV č. 7641 sdružených do Společenství vlastníků jednotek pro dům Hořejší nábříží 785/23, Praha 5 za celkovou cenu dle znaleckého posudku č. 4129-249/2012 tj. 276.030,-  Kč

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě