7. Revokace usnesení KMaP č. 14/11/2012 z 13.9.2012 – Změna způsobu prodeje domu Svornosti 1497/1

Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/7/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Revokace usnesení KMaP č. 14/11/2012 z 13.9.2012 – Změna způsobu prodeje domu Svornosti 1497/1

Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. přeřadit dům č.p. 1497 Svornosti 1 ze seznamu domů určených k prodeji po bytech do seznamu domů k prodeji jako celek dle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5 tj. revokovat usnesení RMČ č. 34/1400/2012 z 25.9.2012 a usnesení ZMČ č. 20/28/2012 z 16.10.2012

     

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy