6. SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2, oba v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/6/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2, oba v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy

Účelem žádosti je sjednocení vlastnictví
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s úplatným převodem pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2,  k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě