5. Záměr prodeje b.j. 653/2 v domě-dvojbloku č.p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k.ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Záměr prodeje b.j. 653/2 v domě-dvojbloku č.p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k.ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č.  21/898/2001 ze dne 19.6.2001, týkající se záměru prodeje b.j. 653/2 a nový záměr prodeje b.j. 653/2 včetně podílu o velikosti 803/28521 na společných částech domu-dvojbloku a zast. pozemcích oprávněnému nájemci bytu
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. zrušit část usnesení RMČ č. 21/898/2001 ze dne 19.6.2001, týkající se záměru prodeje b.j. 653/2 v domě-dvojbloku  č.p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k.ú. Hlubočepy 

  2. schválit záměr prodeje  b.j. 653/2 včetně podílu o velikosti 803/28521 na společných částech domu-dvojbloku  č.p. 653 a 654 a pozemcích parc.č. 1020/6 a 1020/7(zastavěná plocha), vše k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku bez splátek a bez slev

Usnesení bylo schváleno 3/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě