4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby – “Dostavba areálu Ital Auto s.r.o. -2.etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 – Motol”

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby – “Dostavba areálu Ital Auto s.r.o. -2.etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 – Motol”

Europrojekt s.r.o. na základě plné moci od společnosti Ital-Auto s.r.o. ze dne 26.6.2008 požádal o stanovisko k výše uvedené stavbě
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr investora Ital-Auto s.r.o. na “Dostavbu areálu Ital-Auto s.r.o.- 2.etapa Za Opravnou 186/1,  Praha 5 – Motol” na pozemcích parc.č. 6/1 a 489/2, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 dle přiložené projektové dokumentace  z důvodů negativních stanovisek ODP,OŠKS a KAR ÚMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě