3. Žádosti o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j. a přiznání nároku na slevu z kupní ceny

Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádosti o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j. a přiznání nároku na slevu z kupní ceny

žádosti o prominutí nedodržení lhůty a přiznání slevy nájemníků kteří nedodrželi lhůtu od převzetí nabídky k odkoupení b.j. do přijetí nabídky a tím nemají nárok na slevu z kupní ceny, dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

 1. neschválit přiznání nároku na slevu z kupní ceny kupujícím, kteří nedodrželi lhůtu 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j.  a dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5”:

  Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

 2. neschválit přiznání nároku na slevu z kupní ceny kupujícím, kteří nedodrželi lhůtu 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j.  a dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5

  Usnesení bylo schváleno 3/1/0 hlasy

 3. neschválit přiznání nároku na slevu z kupní ceny kupujícím, kteří nedodrželi lhůtu 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j.  a dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5

  Usnesení bylo schváleno 3/1/0 hlasy 

 4. neschválit přiznání nároku na slevu z kupní ceny kupujícím, kteří nedodrželi lhůtu 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j.  a dle “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5

  Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Doporučuje RMČ:

 1. Posuzovat udělování výjimek z podmínek pro poskytnutí slevy z kupní ceny stanovených “Zásadami pro prodej bytů Městské části Praha 5” individuálně

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy