2. SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/1 o výměře 27 476 m2 v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/1 o výměře 27 476 m2 v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žádá samostatně hospodařící rolník za účelem zemědělské prvovýroby dle vlastního osevního plánu (pšenice ozimná, ječmen jarní)
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s pronájmem pozemku č. 1073/1 o velikosti 27 476 m2 v  k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy  (nájemní smlouva na dobu určitou 5 let) za podmínky využití tohoto pozemku pouze k zemědělským účelům

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě