2. Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú, Košíře – ZŠ Weberova

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú, Košíře – ZŠ Weberova

Komise majetková a privatizace

Odkládá:

  1. odkoupenit pozemek č.parc. 1975/1 v k.ú. Košíře o výměře 4379 m2 od spoluvlastníků dle LV č. 1162 za cenu dle znaleckého posudku znaleckého ústavu XP invest s.r.o. ve výši 14,500.000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě