2. Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú, Košíře – ZŠ Weberova

Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú, Košíře – ZŠ Weberova

Komise majetková a privatizace

Odkládá:

  1. odkoupenit pozemek č.parc. 1975/1 v k.ú. Košíře o výměře 4379 m2 od spoluvlastníků dle LV č. 1162 za cenu dle znaleckého posudku znaleckého ústavu XP invest s.r.o. ve výši 14,500.000,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy