17. Záměr prodeje b.j. 164/3 v domě č.p. 164 Mahenova 2, k.ú. Košíře, oprávněnému nájemci

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/17/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Záměr prodeje b.j. 164/3 v domě č.p. 164 Mahenova 2, k.ú. Košíře, oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č.  8/218/2008 ze dne 11.3.2008, týkající se záměru prodeje b.j. 164/3 a nový záměr prodeje b.j. 164/3 včetně podílu o velikosti 686/19142 na společných částech domu a zast. pozemku oprávněnému nájemci bytu
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. zrušit část usnesení RMČ č. 8/218/2008 ze dne 11.3.2008, týkající se záměru prodeje b.j. 164/3 v domě č.p. 164 Mahenova 2, k.ú. Košíře

  2. schválit záměr prodeje  b.j. 164/3 včetně podílu o velikosti 686/19142 na společných částech domu č.p. 164 a pozemku parc.č. 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku bez slev

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě