16. Žádost SVM MHMP o stanovisko k novému záměru využití pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/16/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost SVM MHMP o stanovisko k novému záměru využití pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy

TJ Sokol Motol navrhuje vybudovat na pozemcích plochu pro sport a volnočasové aktivity – Adventure golf
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s pronájmem pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vybudování plochy pro sport – Adventure golf

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě