15. U Malvazinky 26, čp. 151, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/15/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

U Malvazinky 26, čp. 151, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy – MČ Praha 5 a Bytové družstvo U Malvazinky
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek 151/1-4 domu čp. 151, U Malvazinky 26, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu čp.151 a zastavěném pozemku parcel. č. 1812/2, k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 259/8729/2012 ze dne 2.10.2012 a podílů na funkčně souvisejícím pozemku parcel. č. 1812/1, za celkovou cenu dle přiložené tabulky, podle “Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5”

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě