13. U Malvazinky 18, čp. 148, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/13/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

U Malvazinky 18, čp. 148, k.ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy – MČ Praha 5 a Bytové družstvo U Malvazinky
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. schválit realizaci záměru prodeje bytových jednotek 148/1-4 domu čp. 148, U Malvazinky 18, k. ú. Smíchov, včetně podílů na společných částech domu čp.148 a zastavěném pozemku parcel. č. 1805/1, k.ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 257/8727/2012 ze dne 2.10.2012 a podílů na funkčně souvisejícím pozemku parcel. č. 1805/2, za celkovou cenu dle přiložené tabulky, podle “Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5”

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě