10. Žádost o vrácení zálohy na koupi bytové jednotky

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/10/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost o vrácení zálohy na koupi bytové jednotky

Žádost o vrácení zálohy na koupi bytové jednotky 637/66 Bozděchova 9, Smíchov, při odstoupení od koupě
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. schválit vrácení zálohy na koupi bytové jednotky č. 637/66, Bozděchova 9, ve výši 30.000,- Kč, složené při akceptaci nabídky, paní  … která odstoupila od koupě, a tím  udělit výjimku ze “Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5” dle kterých  v případě neuzavření smlouvy z důvodu ležícího na straně kupujícího, záloha propadne za podmínky ukončení nájmu a předání bytu MČ Praha 5. 

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě