1. Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 536/1, k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy

23/11/2012
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 536/1, k.ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy

Záměr prodeje pozemku z důvodu vytvoření funkčního celku s budovou ve vlastnictví žadatele.
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s prodejem  části pozemku parc.č. 536/1, k.ú. Radlice ve vlastnictví obce hl.m.Prahy o výměře 149m2, společnosti CPI Reality,a.s., za účelem vytvoření funkčního celku s budovou č.p. 317, k.ú. Radlice za podmínky zachování  stávajícího chodníku na pozemku 536/1 nacházejícího se podél pozemku parc.č. 536/4 o min. šíři 2m (pro zajištění pěších vazeb mezi ul. Na Farkáně I a Na Farkáně II).

     

     

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě