1. Revokace usnesení 14/2/2012 – Žádost o prodej pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1678

Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Revokace usnesení 14/2/2012 – Žádost o prodej pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1678

Komise majetková a privatizace

Odkládá:

  1. RMČ revokovat usnesení č. 34/1409/2012 ze dne 25.9.2012 takto: 

    souhlasí se záměrem prodeje pozemku č.parc. 1861 v k.ú. Smíchov o výměře 158 m2 Kateřině Krchové, bytem Tábor, Nedbalova 2147/2 a Miroslavu Zvárovi, bytem Sezimovo Ústí, Táborská 246/27 každému id. 1/2 za cenu 2.000,- Kč/m2 tj.316.000,- Kč

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy
KMaP doporučuje jednat s žadatelem