3. SVM MHMP žádá o  stanovisko k  úplatnému převodu pozemku parc. č. 1702 o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 37 o výměře cca 91 m2 (28 m2) v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

05/11/2012
Zasedání konané dne 25. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

SVM MHMP žádá o  stanovisko k  úplatnému převodu pozemku parc. č. 1702 o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 37 o výměře cca 91 m2 (28 m2) v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Žádost z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č. 1702 o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 37 o výměře cca 91 m2 (28 m2) v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě