1. Žádost o vyjádření k územnímu řízení stavby “Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo)-Černošice (mimo)” na parc.č. 613/1 a 613/2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5

05/11/2012
Zasedání konané dne 25. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2012
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Žádost o vyjádření k územnímu řízení stavby “Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo)-Černošice (mimo)” na parc.č. 613/1 a 613/2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5

Sudop Praha a.s. je pověřena projednáním předmětné stavby na základě plné moci ze dne 25.6.2012.
Komise majetková a privatizace

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Smlouvu o výpůjčce na pozemky parc.č. 613/1 a 613/2, k.ú. Hlubočepy v rámci akce “Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo)-Černošice (mimo)” pro Správu železniční cesty s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 1  

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě