7. Různé

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Různé

Ověřovací studie Smíchov je k dispozici na adrese: \\P5mssrv01\komise_zivotniho_prostredi\KŽP_2014\Materiály
Na intranet studie nahrát nejde.
Členové komise budou jednat o jmenování nového člena KŽP místo paní Marie Kolovratové.
Další KŽP se uskuteční 9.6.2014 od 16:00 hod.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě