6. Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt

Ing. Velek poslal 14.4.2014 KŽP posudek. Z důvodu neusnášeníschopné komise se tento bod odkládá na další KŽP.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě